/13

đề kiểm tra học kì II môn GDCD 9

Upload: HaTong.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2596|Tải về: 9

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2010 – 2011 HUYỆN ĐỨC CƠ MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9ĐỀ CHÍNH THỨC PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (gồm 02 trang) Thời gian: 15 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ A Họ và tên:.....Lớp: 9...Trường:.....Điểmxét của giáo viên Đọc kĩ câu hỏi (câu 1 và c

[Ẩn quảng cáo]