/13

đề kiểm tra học kì II môn GDCD 9

Upload: HaTong.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2158|Tải về: 8

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2010 – 2011 HUYỆN ĐỨC CƠ MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9ĐỀ CHÍNH THỨC PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (gồm 02 trang) Thời gian: 15 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ A Họ và tên:.....Lớp: 9...Trường:.....Điểmxét của giáo viên Đọc kĩ câu hỏi (câu 1 và câu 2) và khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.Câu 1.(0,5 điểm) Trong những việc làm sau, việc làm nào là tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội? A. Tham gia tuyên truyền chính sách của Nhà nước. B. Tham gia phòng chống tệ nạn xã hội. C. Tham gia lao động công ích. D. Gửi đơn kiến nghị lên Hội đồng nhân dân xã về việc sửa chữa đoạn đường bị hỏng trong thôn (xóm).Câu 2.(0,5 điểm) Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về quyền, nghĩa vụ lao...