Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II- VĂN 8

Lượt xem:344|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:10/11/2012

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2009-2010.MÔN: NGỮ VĂN - Lớp 8THỜI GIAN: 90 Phút ( Không kể thời gian chép đề).Câu 1 : Trong tác phẩm “Nước Đại Việt ta” (Trích: Bình Ngô Đại Cáo- Nguyễn Trãi), để khẳng định chủ quyền độc lập dân tộc, tác giả đã dựa vào những yếu tố nào? ( 2 điểm)Câu 2: Muốn đề nghị Tuấn giúp đỡ để giải một bài toán khó, Lan nói: - Cậu có thể gợi ý cho mình về cách giải bài toán này được không?Em hãy cho biết câu nói của Lan được thực hiện theo cách dùng trực tiếp hay gián tiếp? Hãy giải thích vì sao? ( 2 điểm)Câu 3: Chứng minh rằng “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là nét đẹp về truyền thống đạo lí của nhân dân Việt Nam ta từ xưa đến nay. ( 6 điểm) ----------------------------- ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂMCâu 1: Tác...