/1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II- VĂN 8

Upload: BuiDucNang.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 534|Tải về: 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2009-2010.MÔN: NGỮ VĂN - Lớp 8THỜI GIAN: 90 Phút ( Không kể thời gian chép đề).Câu 1 : Trong tác phẩm “Nước Đại Việt ta” (Trích: Bình Ngô Đại Cáo- Nguyễn Trãi), để khẳng định chủ quyền độc lập dân tộc, tác giả đã dựa vào những yếu tố nào? ( 2 điểm)Câu 2: M

[Ẩn quảng cáo]