/3

Đề Kiểm tra Học kỳ I_Hóa học lớp 8_Chẵn

Upload: HienTruong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 114|Tải về: 0

ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN: HÓA 8 Thời gian: 90 phút(không kể giao đề) Đề lẻ MA TRẬN Kiến thức Biết Hiểu Vận dụng TS điểm  TN TL TN TL TN TL  Chương 1: Chất, nguyên tử, phân tử 0.5/1  1/1 1/1 2.5/3 Chương 2: Phản ứng hóa học 0,5/1 0,5/1 0,5/1 2/1 3,5/4 Chương 3: Mol và tính toán hóa học 0,5/1 0,5/1  3/1 4/3 Tổng 1,5/3 1/2 1,5/2 6/3 10/10 NỘI DUNG ĐỀ I. Trắc nghiệm(4 điểm). I. 1/ Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng (2 điểm) 1/ Công thức hóa học nào sau đây là hợp chất? A. K; B. NaCl; C. H2; D. Al. 2/ Trong số các quá trình kể dưới đây, cho biết đâu là hiện tượng vật lý? A. Thủy tinh nóng chảy thổi thành bình cầu. B. Đường bị đun nóng thành than. C. Sắt để lâu trong không khí bị gỉ sét D. Kim loại kẽm bị tan trong dung dịch axit 3/ Hóa trị của Fe trong Fe2O3 là bao nhiêu? A. I; B. II; C. III D. IV 4/ 0,5 mol chất khí O2 (ở đktc) chiếm thề tích là bao nhiêu lít? A. 11,2 lít B. 2,24 lít C. 22,4 lít D. 24 lít I.2/ Điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây sao cho thích hợp.(2đ) 1/ Công thức HI2SII. Theo quy tắc hóa trị, ta có…………….= ………………..... 2/ Nước cất là chất tinh khiết. Vì nước cất ……………………………………… 3/ Công thức tính lượng chất (số mol) của chất khí ở đktc : 4/ Hiện tượng chất bị biến đổi có tạo ra chất khác gọi là hiện tượng…………… II. Tự luận(6 điểm) Câu 1(1 điểm). Cho sơ đồ nguyên tử sau. Hãy cho biết : 1. Số Proton (p): 2. Số electron (e): 3. Số lớp electron : 4. Số electron lớp ngoài cùng : Câu 2(2 điểm). Lập phương trình hóa học cho sơ đồ sau: (2đ) a/ Al + O2 - - -> Al2O3 b/ Fe2(SO4)3 + NaOH - - -> Fe(OH)3 + Na2SO4 Câu 3(3 điểm). Người ta cho 6,5 gam Kẽm (Zn) tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric (HCl) thu được kẽm clorua (ZnCl2) và khí hiđro (H2). Hãy lập phương trình hoá học của phản ứng . Tính thể tích khí H2 sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính khối lượng kẽm clorua tạo thành. (Biết Zn=65; Cl=35,5; H=1.) C. ĐÁP ÁN VÀ VÀ BIỂU ĐIỂM I. Trắc nghiệm(4 điểm). I.1/ Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.(0,5đ/câu) 1. B; 2. A; 3. C; 4. A I.2/ Điền vào chỗ trống đúng cho mỗi câu .(0,5đ/câu) 1/ Ta có 2*I = 1*II 2/ Vì nước cất sôi ở 1000C 3/ 4/ Hóa học II. Tự luận(6 điểm) 1/ Cho sơ đồ nguyên tử sau. Hãy cho biết : 1. Số Proton (p) = 11 (0,25đ) 2. Số electron (e) = 11 (0,25đ) 3. Số lớp electron = 3 lớp (0,25đ) 4. Số electron lớp ngoài cùng = 3 electron (0,25đ) 2/ Lập phương trình hóa học cho sơ đồ. a/ 4Al + 3O2 2Al2O3 (1đ) b/ Fe2(SO4)