/2

Đề Kiểm tra Học kỳ I_Lịch sử lớp 5_4

Upload: DanChau.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 89|Tải về: 0

Trường : ………………………………………… KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Lớp : ……………………………………………. Môn : Lịch sử KHỐI 5 Họ và tên : ……………………………………………. Thời gian : 60 phút ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN GV COI THI : ………………………………………… GV CHẤM THI : ……………………………………... Đề : I/ Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất 1. “Bình Tây Đại nguyên soái” là ai ? A) Tôn Thất Thuyết B) Phan Đình Phùng C) Trương Định D) Hàm Nghi 2. Ai là người tổ chức phong trào Đông Du ? A) Phan Châu Trinh B) Nguyễn Trường Tộ C) Phan Bội Châu D) Nguyễn Tất Thành 3. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn độc lập” tại thành phố nào ? A) Huế B) Hà Nội C) Sài Gòn D) Hải Phòng 4. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu ? A) Ma Cao B) Hồng Công C) Thái Lan D) Việt Nam II/ Điền các từ : hoà bình, không chịu mất nước, nhân nhượng, lấn tới, không chịu làm nô lệ, cướp nước ta vào chỗ trống cho thích hợp trong đoạn văn sau : “Hỡi đồng bào toàn quốc! Chúng ta muốn………………..…(1)chúng ta phải……………………...…(2)Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực đân Pháp càng………………………(3), vì chúng quyết tâm…………………… (4)lần nữa! Không ! chúng ta thà hi sinh tấc cả chứ nhất định………………………………………(5), nhất định ……………….………………………..(6)” III/ Hãy nối tên dữ kiện (cột A) với mốc thời gian (cột B) cho đúng CỘT A CỘT B a. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 1. Thu-Đông 1950 b. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước 2. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 c. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi 3. Thu-Đông 1947 d. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập 4. Ngày 19 tháng 8 năm 1945 e. Chiến thắng Việt Bắc 5.Năm 1911 g. Chiến thắng Biên Giới 6. Ngày 3 tháng 2 năm 1930 IV/ Em hãy nêu khó khăn nước ta sau Cách mạng tháng Tám (năm 1945) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………