/2

Đề Kiểm tra Học kỳ I_Lịch sử lớp 5_4

Upload: DanChau.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 203|Tải về: 0

Trường : ………………………………………… KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Lớp : ……………………………………………. Môn : Lịch sử KHỐI 5 Họ và tên : ……………………………………………. Thời gian : 60 phút ĐIỂM  LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN  GV COI THI : ………………………………………… GV CHẤM THI : ……………………………

[Ẩn quảng cáo]