/4

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 9 môn Toán

Upload: JonHanam.dokovn|Ngày: 18/02/2014|Lượt xem: 379|Tải về: 4

I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(3 điểm):Chọn đáp án đúng. Câu 1: Phương trình 2x - y = 3 nhận cặp số nào sau đây là nghiệm .. A, ( 1; 1) B. ( 2; 1) C. (0;3) D. (2;4). Câu 2 :Cho hai hệ phương trình :.

[Ẩn quảng cáo]