/4

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – TOÁN 7 NĂM HỌC 2010 – 2011

Upload: CaokhaiBui.dokovn|Ngày: 19/01/2014|Lượt xem: 347|Tải về: 23

1. Kiến thức : . - Biết các khái niệm đa thức niều biến, một biến, bậc của một đa thức. đường vuông góc, đường xiên , hình chiếu của đường xiên, khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.. 2. Kỹ năng : . - Tính gía trị biểu thức đại số, thu gọn đa thức, xác dịnh bậc của đa thức, tìm nghiệm của đa thức một biến, tính trung bình cộng, Tim một của dấu hiệu, biểu đồ…. - Vận dụng định lý Pitago vào tính toán, các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông để chứng minnh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau..