Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

đe kiem tra lan 1 4d, 5d, 2d

Lượt xem:129|Tải về:0|Số trang:9 | Ngày upload:09/11/2012

TRƯỜNG TH PHÚ SƠNĐề kiểm tra định kì giữa kì 1: Năm học 2011-2012Môn Toán -Lớp 4( Thời gian làm bài 40 phút )Họ và tên:………………………………………….Lớp:4…………Câu 1:(2 điểm) Đặt tính rồi tính:769 564 + 40 526 100 000 – 9898 18 326 x 4 92 052 : 9……………… ……………….. ………… ………………………… ……………….. ………… ………………………… ………………... ………… ………………………… ………………... ………… …………Câu 2(2 điiểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:a)Số gồm hai mươi triệu, hai mươi nghìn và hai mươi viết là:A.202 020 B.2 020 020 C.2 002 020 D.20 020 202b) 2 tấn 75kg = …….Kg?A.275 B 2750 C. 2075 D. 2057c) Trung bình cộng của các số : 234; 236; 238; 240 là:A. 237 B. 238 C.236 D. 239d) Giá trị của biểu thức: (215 x 4 – 76 x 5): 4 là:A. 480 B. 120 C. 102 D. 310Câu 3 (1,5 điểm) Tìm x biết:a) 99 141 – x = 416 b) x + 5674...