Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

đe kiem tra lan 1 4d, 5d, 2d

TRƯỜNG TH PHÚ SƠNĐề kiểm tra định kì giữa kì 1: Năm học 2011-2012Môn Toán -Lớp 4( Thời gian làm bài 40 phút )Họ và tên:………………………………………….Lớp:4…………Câu 1:(2 điểm) Đặt tính rồi tính:769 564 + 40 526 100 000 – 9898 18 326 x 4 92 052 : 9……………… ……………….. ………… ………………………… ……………….. ………… ………………………… ………………... ………… ………………………… ………………... ………… …………Câu 2(2 điiểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:a)Số gồm hai mươi triệu, hai mươi nghìn và hai mươi viết là:A.202 020 B.2 020 020 C.2 002 020 D.20 020 202b) 2 tấn 75kg = …….Kg?A.275 B 2750 C. 2075 D. 2057c) Trung bình cộng của các số : 234; 236; 238; 240 là:A. 237 B. 238 C.236 D. 239d) Giá trị của biểu thức: (215 x 4 – 76 x 5): 4 là:A. 480 B. 120 C. 102 D. 310Câu 3 (1,5 điểm) Tìm x biết:a) 99 141 – x = 416 b) x + 5674...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:58|Tải về:0|Số trang:9

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: