Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

de kiem tra lich su 7 hoc ky II

Lượt xem:108|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:18/07/2013

Trường thcs nga vịnh ((((((( Bài kiểm tra (hkII) môn lịch sử 7 (Thời gian 45 phút) Ngày kiểm tra: .......... tháng 5 năm 2009  Họ và tên học sinh: ................................................................................................... Lớp 7 ............. Điểm Lời phê của thầy cô giáo A/ Trắc nghiệm (3,0đ): Khoanh tròn chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng: Câu (0,5đ): Nguyên nhân nổ ra cuộc chiến tranh Nam – Bắc Triều là: A. Nhân dân Bắc và Nam không muốn đoàn kết, thống nhất, B. Mạc Đăng Dung muốn loại bỏ nhà Lê, C. Nguyễn Kim muốn loại bỏ nhà Lê, D. Mạc Đăng Dung và Nguyễn Kim tranh giành quyền cai trị đất nước. Câu 2(0,5đ): Cuộc khởi nghĩa nông dân tiêu biểu nhất ở thế kỷ XVI là: A. Tây Sơn, B. Trần Tuấn, C. Trần Cảo, D. Lê Hy, Trịnh Hưng. Câu 3(1,0đ): Hãy điền những sự kiện lịch sử tương ứng với mốc thời gian sau: Mốc thời gian Sự kiện lịch sử Năm 1815  Năm 1802  Năm 1511  Năm 1527  Câu 4(1,0đ): Hãy nối những sự kiện lịch sử tương ứng với mốc thời gian sau: Những sự kiện lịch sử Nối Mốc thời gian 1. Ban hành bộ luật Hình thư a. Năm 1400 2. Nhà Hồ được thành lập b. Năm 1786 3. Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Bắc, lật đổ chính quyền chúa Trịnh c. Năm 1792 4. Quang Trung đột ngột qua đời. d. Năm 1042 B/ Tự luận (7,0đ): Câu 1(3,0đ): Trình bày những chính sách của Quang Trung nhằm phục hồi và phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hoá? Câu 2(2,0đ): Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? Câu 3(2đ): Trình bày hiểu biết của em về vua Lê Thánh Tông? ................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................