/1

de kiem tra lich su 7 hoc ky II

Upload: ThaoBuiThi.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 130|Tải về: 0

Trường thcs nga vịnh ((((((( Bài kiểm tra (hkII) môn lịch sử 7 (Thời gian 45 phút) Ngày kiểm tra: .......... tháng 5 năm 2009   Họ và tên học sinh: ................................................................................................... Lớp 7 ............. Điểm 

Xem thêm: de kiem tra lich su 7 hoc ky II
[Ẩn quảng cáo]