/3

De kiem tra lich su 9 hoc ki 1 co ma tran moi, dap an

Upload: TuanNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 959|Tải về: 2

Trường THCS Yên Dưỡng Đề kiểm tra học kì I lớp 9 (Tiết 18) Môn: lịch sử Họ tên:.....Lớp:..... ĐiểmLời phê của giáo viênI.Phần trắc nghiệm (2đ) Câu 1.(0,5đ) Khoanh tron vào câu trả lời đúng:Nước CHND Trung Hoa ra đời vào năm nào? A.1947 B.1948 C.1949 D.1950 Câu 2. (0,5 đ) Sau chiến tranh thế giới thứ hai,Mĩ trở thành một trung tâm kinh tế, tài chính: A. Lớn nhất Châu Mĩ B.Đứng thứ 2 thế giới C.Đứng thứ 3 thếgiới D.Đứng đầu thế giới. Câu 3. .(0,5 đ) Liên hiệp quốc giúp nước ta về: A.Kinh tế B. Văn hoá C.Giáo dục D.Cả 3 ý trên Câu 4. .(0,5 đ) Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời A.Trước cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân pháp B.Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất C. Trong cuộc khai thác lần thứ hai của thực dân pháp D.Từ năm 1930(Đảng cộng sản Việt Nam ra...