/1

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT SỐ PHỨC

Upload: LeThuyTrang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 197|Tải về: 1

ĐỀ KIỂM TRA Tìm số phức liên hợp của z = (1 + i)(2 + 3i) Tìm mođun của số phức z = Tìm phần thực và phần ảo của số phức z = Tìm tập hợp điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa mãn | z – i + 3| = 1 Tìm số phức z, biết = 1 + i Giải các phương trình: a) b) c) ĐỀ KIỂM TRA Tìm số phức liên hợp của z = (2 - i)(i + 3). Tìm mođun của số phức z = Tìm phần thực và phần ảo của số phức z = Tìm tập hợp điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa mãn | z + 2i| = 2. Tìm số phức z, biết = - 1 + i. Giải các phương trình: a) b) c) ĐỀ KIỂM TRA Tìm số phức liên hợp của z = (3i+2)(i + 1). Tìm mođun của số phức z = Tìm phần thực và phần ảo của số phức z = . Tìm tập hợp điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa mãn | 2z +3i| = 1. Tìm số phức z, biết = -i -1. Giải các phương trình: a) b) c) ĐỀ KIỂM TRA Tìm số phức liên hợp của z = (2 - i)(i + 3). Tìm mođun của số phức z = Tìm phần thực và phần ảo của số phức z = Tìm tập hợp điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa mãn | z + i| = 2. Tìm số phức z, biết = 1 - i. Giải các phương trình: a) b) c)