/1

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT SỐ PHỨC

Upload: LeThuyTrang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 382|Tải về: 2

ĐỀ KIỂM TRA Tìm số phức liên hợp của z = (1 + i)(2 + 3i) Tìm mođun của số phức z =  Tìm phần thực và phần ảo của số phức z =  Tìm tập hợp điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa mãn | z – i + 3| = 1 Tìm số phức z, biết  = 1 + i Giải các phương trình: a)  b)  c)  ĐỀ KIỂM TRA

[Ẩn quảng cáo]