/2

Đề kiểm tra số học 6 chương III

Upload: LanAnhNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 197|Tải về: 3

Trường Trung Học Cơ Sở Nhơn Hậu KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG III Họ và Tên: ....................................... MÔN TOÁN Lớp : ........................................... Đề số 1 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm) Khoanh tròn vào các chữ cái đầu cau mà em cho là đúng nhất. 1) Tìm x biết x - 1 = A. x = B. x = C. x = 0 D. x = 2) = ? A. B. 1 C. D. 3) = ? A. B. C.1 D. 4) = ? A. B. C. D. 5) ? A. B. C. D. 6) = ? A. B. C. D. 7) Đổi phân số sang dạng hỗn số. A. B. C. D. 8) Viết hỗn số dưới dạng phân số. A. B. C. D. II/ PHẦN TỰ LUẬN: ( 6 điểm) Bài 1:( 3 điểm: Tính giá trị biểu thức a) A = b) C = Bài 2: (2điểm) Tìm x biết: a) b) Bài 3: (1điểm) Tính hợp lí : Bài giải: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................