/3

ĐÈ KIỂM TRA SỬ6 KÌ 2

Upload: RjuDAng.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 127|Tải về: 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn Lịch sử 6 THIẾT LẬP MA TRẬN : Tên Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng   Cấp độ thấp CĐ cao  1. Thời kì Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập. - Nêu những chính sách cai trị của nhà Hán đối với nhân dân ta từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I. - Nhận xét về những chính sách cai trị của nhà Hán đối với nhân dân ta từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I.   Câu 1.1 Điểm: 2 Câu 1. 2 Điểm: 1 Câu 1: 3 điểm = 30% 2: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng Trình bày được nguyên nhân, diễn biến, kết quả cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng Truyền thống uống nước nhớ nguồn của nhân dân ta   Câu 2.1 Điểm: 3 Câu 2.2 điểm:1 Câu 2:4 điểm=40% 3. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938. HS hiểu và chỉ ra được những công lao to lớn của Ngô Quyền trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ hai.    Câu 3: 3 điểm  Câu 3: 3 điểm = 30%  BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA Môn Lịch sử 6 (Thời gian làm bài : 45 phút) Câu 1 (3 điểm): Nêu những chính sách cai trị của nhà Hán đối với nhân dân ta từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I? Em có nhận xét gì về những chính sách cai trị đó? Câu 2 (4điểm): Trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng? Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng ở khắp nơi nói nên điều gì? Câu 3 (3 điểm): Ngô Quyền đã có công lao to lớn như thế nào trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai năm 938? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM : Câu Đáp án Điểm  Câu 1 (3đ) Câu 2 (4đ) Câu 3 ( 3đ) * Những chính sách cai trị của Nhà Hán đối với nhân dân ta: - Kinh tế: Ra sức bóc lột dân ta bằng các thứ thuế như : Thuế muối, sắt …và bắt cống nạp những sản vật quý như ngà voi, sừng tê, ngọc trai ... - Chính trị - văn hoá: Cho người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục tập quán của họ, âm mưu đồng hóa dân tộc ta. * Nhận xét về những chính sách cai trị trên : - Tàn bạo, thâm hiểm nhằm bóc lột và đồng hoá nhân dân ta một cách triệt để, sâu sắc... * Nguyên nhân: - Nợ nước, thù nhà, Hai Bà Trưng đã đứng lên khởi nghĩa. - Nhà Hán giết Thi Sách là chồng bà Trưng Trắc. * Diễn biến: - Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Tây). - Được nhân dân khắp nơi ủng hộ nên đã làm chủ được Mê Linh, sau đó đánh vào thành Cổ Loa và thành Luy Lâu. - Tô Định bỏ trốn, quân Nam Hán bị đánh bại. * Kết quả: - Cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi. *Ý nghĩa của việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng ở khắp nơi : - Bà là người đã có công đánh đuổi giặc phương bắc - Thể hiện truyền thống kính trọng và biết ơn đối với những người có công với đất nước, tưởng nhớ những người đi trước. Công lao của Ngô Quyền trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ hai năm 938 là: - Huy động được sức mạnh toàn dân chuẩn bị cho cuộc kháng chiến - Biết tận dụng được vị trí và địa thế của sông Bạch Đằng để đánh giặc - Chủ động đưa ra kế hoạch và cách đánh giặc độc đáo làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc. 1đ 1đ 1đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1 đ 1 đ 1 đ