/3

ĐÈ KIỂM TRA SỬ6 KÌ 2

Upload: RjuDAng.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 282|Tải về: 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn Lịch sử 6 THIẾT LẬP MA TRẬN : Tên Chủ đề Nhận biết Thông hiểu  Vận dụng Cộng      Cấp độ thấp CĐ cao   1. Thời kì Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập. - Nêu những chính sách cai trị của nhà Hán đối với nhân dân ta từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ

[Ẩn quảng cáo]