/5

Đề kiểm tra tiếng Anh 9 học kì II

Upload: TrangChunni.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 452|Tải về: 6

MA TRẬN ĐÊ KIÊM TRA HỌC KÌ II ( Năm học: 2008-2009) Môn: ANH VĂN 9 Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng   TN TL TN TL TN TL   I. listening   3 1.5    3 1.5  II. Reading   5 2.5    5 2.5  III.Language focus 10

[Ẩn quảng cáo]