/2

đề kiểm tra tiếng anh lớp 4.hk II

Upload: ThanhPhucNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 244|Tải về: 1

TEST 60 MINUTES.TERMII CLASS 4 NAME:…………………………………………… I. Reorder the letters to make words (1,5ms) 1. p t m s a …………………………........................... 2. p h s k b o o o …………………………….............. 3. l t l s d f o a o........................................................... 4.

[Ẩn quảng cáo]