Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/50

đề kiểm tra tiếng việt 9- 157( TN)

Lượt xem:607|Tải về:8|Số trang:50 | Ngày upload:10/11/2012

H ọ v à t ên: …………………. KI ỂM TRA TI ẾNG VI ỆTL ớp: …………… Ti ết 157- Ng ữ v ăn 9 ( M 01)C âu 1: Thành phần biệt lập của câu là :A. Bộ phận không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu.B. Bộ phận đứng trước chủ ngữ, nêu sự việc được nói tới của câu.C. Bộ phận tách khỏi chủ ngữ, vị ngữ, chỉ thời gian địa điểm được nói tới trong câu.D. Bộ phận chủ ngữ hoặc vị ngữ.Câu 2: Từ “nhỏ bé” trong câu: “ Người đồng mình thô sơ da thịt - chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con” được dùng theo nghĩa nào: A. nghĩa thực B. nghĩa so sánh C. nghĩa ẩn dụCâu 3: Trong câu : “Chúng tôi, mọi người - kể cả anh, đều tưởng con bé sẽ đứng yên đó thôi.” Thành phần phụ chú có quan hệ thế nào với từ...