/50

đề kiểm tra tiếng việt 9- 157( TN)

Upload: HaTong.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 780|Tải về: 8

H ọ v à t ên: …………………. KI ỂM TRA TI ẾNG VI ỆTL ớp: …………… Ti ết 157- Ng ữ v ăn 9 ( M 01)C âu 1: Thành phần biệt lập của câu là :A. Bộ phận không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu.B. Bộ phận đứng trước chủ ngữ, nêu sự việc được nói tới của câu.C. Bộ phận tách khỏi chủ ngữ, vị ngữ, chỉ t

[Ẩn quảng cáo]