/50

đề kiểm tra tiếng việt 9- 157( TN)

Upload: LienPhamHong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 485|Tải về: 1

H ọ v à t ên: …………………. KI ỂM TRA TI ẾNG VI ỆT L ớp: …………… Ti ết 157- Ng ữ v ăn 9 ( M 01) C âu 1: Thành phần biệt lập của câu là : A. Bộ phận không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu. B. Bộ phận đứng trước chủ ngữ, nêu sự việc được nói tới của câu

[Ẩn quảng cáo]