Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/50

đề kiểm tra tiếng việt 9- 157( TN)

Lượt xem:291|Tải về:0|Số trang:50 | Ngày upload:18/07/2013

H ọ v à t ên: …………………. KI ỂM TRA TI ẾNG VI ỆT L ớp: …………… Ti ết 157- Ng ữ v ăn 9 ( M 01) C âu 1: Thành phần biệt lập của câu là : A. Bộ phận không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu. B. Bộ phận đứng trước chủ ngữ, nêu sự việc được nói tới của câu. C. Bộ phận tách khỏi chủ ngữ, vị ngữ, chỉ thời gian địa điểm được nói tới trong câu. D. Bộ phận chủ ngữ hoặc vị ngữ. Câu 2: Từ “nhỏ bé” trong câu: “ Người đồng mình thô sơ da thịt - chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con” được dùng theo nghĩa nào: A. nghĩa thực B. nghĩa so sánh C. nghĩa ẩn dụ Câu 3: Trong câu : “Chúng tôi, mọi người - kể cả anh, đều tưởng con bé sẽ đứng yên đó thôi.” Thành phần phụ chú có quan hệ thế nào với từ ngữ trước đó: A. Quan hệ bổ sung B. Quan hệ điều kiện C. Quan hệ nguyên nhân D. Quan hệ tương phản. Câu 4: Khổ cuối bài thơ “ Sang Thu” những hình ảnh như : “nắng, mưa, sấm, hàng cây đứng tuổi” có thể được coi là hình ảnh : A. Tả thực B. Ẩn dụ hàm nghĩa C. Có cả A và B Câu 5: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống sau: “… là phần thông báo tuy không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu nhưng có thể được suy ra từ những từ ngữ ấy”. A. Nghĩa tường minh B. Hàm ý C. Nghĩa cụ thể D. Nghĩa khái quát. Câu 6: Ý nào sau đây nhận xét không đúng về khởi ngữ: A. Khởi ngữ là thành phần câu đứng trước chủ ngữ. B. Khởi ngữ nêu lên đề tài được nói đến trong câu. C. Có thể thêm một số quan hệ từ trước khởi ngữ. D. Khởi ngữ là thành phần không thể thiếu trong câu. Câu 7: Phép tu từ nào được sử dụng trong câu thơ : “ Một mùa xuân nho nhỏ” : A. Ẩn dụ B. So sánh C. Nhân hoá D. Hoán dụ Câu 8: Câu văn “ Tiếng quạt, tiếng thở, tiếng khóc, cùng với tiếng cười nói của cánh đi phá đường về râm ran một góc đường”. sử dụng phép tu từ : A. So sánh B. Liệt kê C. Nhân hoá D. Nói quá Câu9: Thầy giáo vào lớp được một lúc thì một học sinh mới xin phép vào ; thầy nói với học sinh đó : Bây giờ là mấy giờ rồi ?Câu in đậm trên chứa hàm ý : A. Trách học sinh đó không mang theo đồng hồ. B. Hỏi học sinh đó xem muộn bao nhiêu phút. C. Phê bình học sinh đó không đi học đúng giờ. D. Hỏi học sinh đó xem bây giờ là mấy giờ. C âu 10: Câu nào không có khởi ngữ : A. Đối với các loài chim, ta không nên bắn giết. B. Chuyện cũ ấy, chúng mình đừng nhắc đến nữa mà thêm phiền lòng. C. Đi câu cá, tớ rất thích; đá bóng, tớ cũng rất ham. D. Học hành phải chuyên cần và chịu khó mới tiến bộ được. Câu 11: Đoạn thơ sau nói hành trình lich sử và vẻ đẹp đất nước.Thanh Hải vận dụng phép tu từ : “ Đất nước bốn nghìn năm Vất vả và gian lao Đất nước như vì sao Cứ đi lên phía trước”. A. So sánh. B. Nhân hoá C. Điệp ngữ D. cả A,B,C C âu 12: Câu thơ : “ Mà sao nghe nhói ở trong tim !” là câu cảm thán : A. Đúng. B. Chưa đúng. C âu 13: Hình ảnh “hàng tre” trong câu thơ : “ Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam - Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng” được tác giả sáng tạo bằng phép tu từ : A. Nhân hoá B. Ẩn dụ C. Hoán dụ D. So sánh Câu 14: Câu : “Cô giáo nhìn em bằng đôi mắt ” câu nói vi phạm phương châm hội thoại nào? A. PC về chất. B. PC về lượng . C. PC quan hệ . D. PC lịch sự . Câu15: Khi bác sĩ nói với một bệnh nhân nan y về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đó thì phương châm hội thoại nào có thể không được tuân thủ? A. PC lịch sự. B. PC về lượng . C. PC quan hệ . D. PC về chất. Câu16