/1

Đề kiểm tra Toán 2 cuối kì II

Upload: LeTheHung.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 75|Tải về: 0

Họ và tên HS:......................................... Lớp... Trường......................................... BÀI KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 2 CUỐI KÌ II- NĂM HỌC 2009- 2010 (Thời gian 40 phút)   Họ và tên GV coi:................................................................................ Họ và tên GV chấm:............................................................................. I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 3 điểm Khoanh vào đáp án đúng Câu 1. Số "Ba trăm hai mươi" viết là: A. 302 B. 320 C. 230 Câu 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 12 m – 8 m = ...m là: A. 4 m B. 40 C. 4 Câu 3. Đến khi mẹ 40 tuổi thì con gái sẽ 15 tuổi. Năm nay mẹ 30 tuổi. Hỏi bây giờ con gái bao nhiêu tuổi? A. 10 tuổi B. 5 tuổi C. 6 tuổi Câu 4. Tổng số chân của 3 con bò là: A. 12 chân B. 6 chân C. 16 chân Câu 5. Có tất cả 16 ngôi sao. Vậy  số ngôi sao đó là: A. 4 ngôi sao B. 8 ngôi sao C. 12 ngôi sao Câu 6. Ngày sinh nhật Bác Hồ năm nay là thứ tư. Hỏi ngày 21 tháng 5 năm nay là thứ mấy? A. thứ năm B. thứ sáu C. thứ bảy II. PHẦN TỰ LUẬN 7 điểm Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính 32 + 225 972 – 430 354 + 340 856 – 42 Bài 2. (1,5 điểm) Tìm x x – 7 = 28 54 – x = 6 Bài 3. (1 điểm) Cho hình tứ giác ABCD như sau: Tính chu vi hình tứ giác ABCD. Bài 4. (1,5 điểm) Khối lớp Một góp được 187 kg giấy vụn. Khối lớp Một góp được ít hơn khối lớp Hai 12 kg giấy vụn. Hỏi khối lớp Hai góp được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn? Bài 5. (1 điểm) Tìm hai số biết thương của chúng bằng 0 và lấy số lớn trừ đi số bé thì được kết quả bằng 8.