/3

Đề kiểm tra Toán 2 giữa kì II

Upload: SebastienLe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 274|Tải về: 0

Họ và tên:…………………………… Lớp…. Trường Tiểu học Vạn Phúc BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II Năm học 2009- 2010 Môn Toán lớp 2   Thời gian làm bài 40 phút PHẦN TRẮC NGHIỆM 3 điểm Câu 1. Điền vào chỗ chấm (1 điểm) a) Một phần năm viết là:………………………. b) Một phần tư của 20 quyển vở là…………quyển vở Câu 2. K

[Ẩn quảng cáo]