/2

DE KIEM TRA TOAN 6 CHUONG 3

Upload: TangPhuocHuy.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 309|Tải về: 2

TR ƯỜNG THCS TRUNG NGUYÊN Họ và tên: ………………………………… Lớp 6:….. KIỂM TRA TOÁN Thời gian (45 ph út) ĐỀ BÀI I - Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng: 1. Cho các số sau, số nào có thể viết dưới dạng số thập phân đúng? A. B. C. D. 2. Các cặp phân số sau đây, cặp phân số nào là cặp phân số bằng nhau? A. và B. và C. và D. và 3. Rút gọn phân số được phân số tối giản là: A. B. C. D. 4. Cho 3 phân số để quy đồng mẫu số ta nên chọn mẫu số chung nào thì thích hợp nhất? A. 9 B. 18 C. 54 D. 72 5. Cho thì phân số bằng: A. B. C. 2 D. -2 6. Biết (a, b, c, d 0) thì: A. B. C. D. = 7. Biết thì x có giá trị là: A. B. C. D. 8. Khi đổi hỗn số ra phân số được: A. B. C. D. 9. Đổi số thập phân 0,08 ra phân số được: A. B. C. D. 10. Đổi phân số ra số phần trăm ta được: A. 3% B. 30% C. 60% D. 6% II - Tự luận: (7 điểm) Bài 1: Tính nhanh (4 điểm) a) b) c) d Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết: a) x= 0,75 b) Bài 3: (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức: A = BÀI LÀM ĐÁP ÁN I Trắc nghiệm khách quan: 3 điểm (mỗi ý 0,3 điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án D C B D B D B B B C Lưu ý: I.5 rút gọn rồi quy đồng. II. Tự luận: Bài 1: 4 điểm a) ; b) ; c) ; d) (mỗi ý cho 1 điểm) Bài 2: 2 điểm x= ; b) x= (mỗi ý cho 1 điểm) Bài 3: 1 điểm A= ++….+ A= A=