/2

DE KIEM TRA TOAN 6 CHUONG 3

Upload: TangPhuocHuy.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 522|Tải về: 2

TR ƯỜNG THCS TRUNG NGUYÊN Họ và tên: ………………………………… Lớp 6:….. KIỂM TRA TOÁN Thời gian (45 ph út)  ĐỀ BÀI I - Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng: 1. Cho các số sau, số nào có thể viết dưới dạng số thập phân đúng? A. B. C. D. 2. Các cặp phân

[Ẩn quảng cáo]