/2

DE KIEM TRA TOAN VA TIENG VIET TUẦN ... . LOP 3

Upload: TuyetNguyen.dokovn0|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 289|Tải về: 1

Đề tuần 5 Họ và tên:……………………………. Năm học 2009 - 2010 Lớp: 3 Điểm Lời phê của cô giáo  I. Toán Bài 1. Đặt tính rồi tính: a) 45 x 2 b) 38 x 3 c) 17 x 4

[Ẩn quảng cáo]