/2

DE KIEM TRA TOAN VA TIENG VIET TUẦN ... . LOP 3

Upload: TuyetNguyen.dokovn0|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 107|Tải về: 1

Đề tuần 5 Họ và tên:……………………………. Năm học 2009 - 2010 Lớp: 3 Điểm Lời phê của cô giáo  I. Toán Bài 1. Đặt tính rồi tính: a) 45 x 2 b) 38 x 3 c) 17 x 4 d) 30 x 5 27 x 6 15 x 5 16 x 3 39 x 6 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 2. ? - 9 x 5 + 25 Bài 3. Lớp 3A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 14 học sinh. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..........………… Bài 4. Tính nhẩm: 600 : 3 = ……. ( 200 + 600 ) : 2 = ………………………. ………………………. 800 : 4 = ……. ( 800 – 200 ) : 2 = ……………………….. ……………………….. 500 : 5 = ……. ( 900 – 300 ) : 3 = ……………………….. ………………….. …… Bài 5. Tí có 50 viên bi, Tí chia đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu viên bi? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… II. Tiếng Việt A. Chính tả: Điền n hoặc l vào mỗi chỗ trống cho phù hợp. a. Quả …ựu b. hoa …á c. núi ….ở d. ánh …ắng e. ….ắng nghe g. cả …ũ ong h. nước …ũ i. cái ….ôi B. Luyện từ và câu: 1, Nối từng hình ảnh so sánh ở bên trái với kiểu so sánh phù hợp ở bên phải. a. Cháu khỏe hơn ông nhiều ! b. Ông là buổi trời chiều (1) So sánh ngang bằng c. Cháu là ngày rạng sáng d. Trăng khuya sáng hơn đèn e. Những ngôi sao thức ngoài kia (2) So sánh hơn hoặc kém Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. g. Mẹ là ngọn gió của con suốt đời 2, Đọc đoạn thơ sau rồi điền vào chỗ trống từ ngữ thích hợp. Thân dừa bạc phếch tháng năm Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao Đêm hè hoa nở cùng sao Tàu dừa chiếc lược chải vào mây xanh. a. Trong dòng thơ thứ hai, quả dừa được so sánh với……………………………... b. Trong dòng thơ thứ tư,………………………được so sánh với chiếc lược chải vào mây xanh.