Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

DE KIEM TRA VAN KI 1 CO MA TRAN

Lượt xem:432|Tải về:1|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

Ngày soạn : Tiết 67-68 Kiểm tra tổng hợp kì IA. MỤC TIÊU RA ĐỀ KIỂM TRA 1. Kiến thức- Thu thập thông tin để đánh giá mức độ chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình học kì I theo ba phân môn: Văn bản, Tiếng Việt , Tập làm văn, với mục đích đánh giá năng lực đọc - hiểu và tạo lập văn bản của HS thông qua hình thức kiểm tra. - Trọng tâm là các khái niệm truyện dân gian, truyện : Con hổ có nghĩa”; các bài Tiềng Việt về cụm từ; bài viết văn kể chuyện sáng tạo. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra - Rèn kĩ năng phân tích, tổng hợp,hệ thống hoá, suy luận lôgic về một vấn đề trên cơ sở kiến thức đã học. - Hoà nhập cộng đồng cho HSKT 3. Thái đỘ: - Có ý thức làm bài kiểm tra - Giữ...