/3

DE KIEM TRA VAT LY 11 CO BAN

Upload: LanNguyen.dokovn0|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 159|Tải về: 0

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO AN GIANG Trường THPT Nguyễn Chí Thanh ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN VẬT LÝ 11 Thời gian làm bài: 45phút; (12 câu trắc nghiệm)  Lớp: Mã đề thi 136 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh:..................................................................... I/. PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu1 Câu2 Câu3 Câu4 Câu5 Câu6 Câu7 Câu8 Câu9 Câu10 Câu11 Câu12        Câu 1: Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ là E, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là sai? A. E = UMN.d B. UMN = E.d C. AMN = q.UMN D. UMN = VM - VN Câu 2: Một điện tích q = 1 di chuyển từ điểm A đến điểm B trong điện trường, nó thu được một năng lượng W = 0,2 mJ. Hiệu điện thế giữa hai điểm A,B là: A. U = 200 kV B. U = 0,20 V C. U = 200 V D. U = 0,20 mV Câu 3: Nhận xét không đúng về điện môi là: A. Hằng số điện môi có thể nhỏ hơn 1. B. Hằng số điện môi của chân không bằng 1. C. Hằng số điện môi của một môi trường cho biết lực tương tác giữa các điện tích trong môi trường đó nhỏ hơn so với khi chúng đặt trong chân không bao nhiêu lần. D. Điện môi là môi trường cách điện. Câu 4: Trường hợp nào dưới đây ta có một tụ điện ? A. Hai quả cầu thủy tinh không nhiểm điện, đặt gần nhau trong không khí. B. Một quả cầu kim loại nhiểm điện, đặt xa các vật khác. C. Một quả cầu thủy tinh nhiểm điện, đặt xa các vật. D. Hai quả cầu kim loại không nhiểm điện, đặt gần nhau trong không khí. Câu 5: Trong công thức định nghĩa cường độ điện trường tại một điểm thì F và q là gì ? A. F là tổng hợp các lực tác dụng lên điện tích thử, q là độ lớn của điện tích thử. B. F là tổng hợp các lực tác dụng lên điện tích thử, q là độ lớn của điện tích gây ra điện trường C. F là tổng hợp các lực điện tác dụng lên điện tích thử, q là độ lớn của điện tích thử D. F là tổng hợp các lực tác dụng lên điện tích thử, q là điện tích thử Câu 6: Hai điện tích điểm qA = qB đặt tại hai điểm A và B. C là một điểm nằm trên đường thẳngAB, cách B một khảng BC = AB (Xem hình vẽ). Cường độ điện trường mà qA tạo ra tại C có giá trị bằng 1000V/m. Cường độ điện trường tổng hợp tại C sẽ bằng: A. 3000 V/m. B. 5000 V/m. C. 1500 V/m. D. 2000 V/m. Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai? A. Vectơ cường độ điện trường tại một điểm luôn cùng phương, cùng chiều với vectơ lực điện tác dụng lên một điện tích đặt tại điểm đó trong điện trường. B. Tính chất cơ bản của điện trường là nó tác dụng lực điện lên điện tích đặt trong nó. C. Điện trường tĩnh là do các hạt mang điện đứng yên sinh ra. D. Vectơ cường độ điện trường tại một điểm luôn cùng phương, cùng chiều với vectơ lực điện tác dụng lên một điện tích dương đặt tại điểm đó trong điện trường. Câu 8: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng là hiện tượng A. Thanh thước nhựa sau khi mài lên tóc hút được các vụn giấy. B. Quả cầu kim loại bị nhiễm điện do nó chạm vào thanh nhựa vừa cọ xát vào len dạ C. Đầu thanh kim loại bị nhiễm điện khi đặt gần 1 quả cầu mang điện. D. Mùa hanh khô, khi mặc quần vải tổng hợp thường thấy vải bị dính vào người. Câu 9: Đường sức điện trường không có tính chất nào trong các tính chất sau? A. Các đường sức điện trường không cắt nhau B. Tại mỗi điểm trong điện trường ta chỉ vẽ được một đường sức C. Nơi nào có cường độ điện trường lớn thì đường sức được vẽ dày và ngược lại. D. Các đường sức điện là các đường cong kín. Câu 10: Trong mạch điện kín khi tăng điện trở mạch ngoài thì cường độ dòng điện trong mạch A