/2

DE KIEM TRA VAT LY 9

Upload: ThuyLinhNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 193|Tải về: 0

Kiểm tra 1 tiết bài số 2 Môn: Vật Lý 9 Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề) A - Phần tự luận: Câu 1: Người ta chụp ảnh một chậu cây ảnh cao 1m, đặt cách máy ảnh 2m. phim cách vật kính của máy ảnh 6 cm. Tính chiều cao của ảnh trên phim. Câu 2: Đặt một vật sáng AB có dạng một mũi tên d

[Ẩn quảng cáo]