Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

đề kscl ngữ văn 8

Họ và tên: ..... THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNGLớp: 8 MÔN: Ngữ văn Thời gian: 90 phút.Lời phê của giáo viênA. trắc nghiệm: (2,0 điểm). I. Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi. “… Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến”. (Ngữ văn 7 - Tập 2)Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.Đức tính giản dị của Bác Hồ.Sự...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:175|Tải về:0|Số trang:4

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: