/4

đề kscl ngữ văn 8

Upload: BuiDucNang.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 463|Tải về: 0

Họ và tên: ..... THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNGLớp: 8 MÔN: Ngữ văn Thời gian: 90 phút.Lời phê của giáo viênA. trắc nghiệm: (2,0 điểm). I. Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi. “… Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. N

[Ẩn quảng cáo]