/6

de kt 1tiet cong nghe 10-bai 9-20

Upload: ChiLinhNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 379|Tải về: 3

TRƯỜNG THPT KIỂM TRA 1Tiết Họ và tên:………………………………. Môn: Công nghệ NN 10 Lớp:…….. Ngày:……tháng 10 năm 2010 Đề: 115 BẢNG TRẢ LỜI Câu 1 2 3 4 5 6

[Ẩn quảng cáo]