Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

de kt 1tiet cong nghe 10-bai 9-20

Lượt xem:212|Tải về:3|Số trang:6 | Ngày upload:18/07/2013

TRƯỜNG THPT KIỂM TRA 1Tiết Họ và tên:………………………………. Môn: Công nghệ NN 10 Lớp:…….. Ngày:……tháng 10 năm 2010 Đề: 115 BẢNG TRẢ LỜI Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 a           b           c           d            Chọn câu trả lời đúng nhất rồi đánh dấu: “X” vào bảng trả lời ở phía trên. 1.Nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu là a)Địa hình dốc, tập quán canh tác lạc hậu b)Địa hình dốc do phân bố ở miền núi c)Địa hình trung du Bắc Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên d)Giáp ranh giữa đồng bằng và trung du miền núi 2.Để cải tạo đất mặn và đất phèn người ta cần bón: a)Bón phân hữu cơ b)Bón phân hóa học c)Bón vôi d)Cày xới đất, hoặc ngâm đất 3.Ở đất xói mòn trơ sỏi đá thì nguyên nhân gây xói mòn đất là a)Địa hình dốc và lượng mưa lớn b)Địa hình dốc và tuyết tan c)Gió và mưa lớn d)Độ dốc lớn và dốc dài nên dễ bị rửa trôi 4.Biện pháp hàng đầu trong việc cải tạo đất xói mòn mạnh là a)Bón vôi để khử chua b)Trồng cây phủ xanh đất c)Làm ruộng bậc thang d)Canh tác theo đường đồng mức 5. Tính chất nào sau đây không có ở đất mặn? a)Đất có thành phần cơ giới nặng, sét nhiều b)Chứa nhiều muối tan c)Đất có phản ứng trung tính d)Vi sinh vật hoạt động mạnh 6. Tầng chứa nhiều FeS2 gọi là tầng: a)khoáng hóa b)Sinh phèn c)rửa trôi d)tích tụ 7.Phản ứng chua của đất được đo bằng trị số pH, nếu: a) pH > 6.5 b) pH 7.5 8.Phân hoá học không có tính chất sau: a)chứa ít dưỡng tố, nhưng tỉ lệ dinh dưỡng cao b)chứa nhiều dưỡng tố, tỉ lệ dinh dưỡng thấp c)dễ tan và hiệu quả nhanh d)bón nhiều, đất bị hoá chua 9. Phân bón VSV nào sau đây có vi khuẩn cộng sinh với cây họ đậu? a)Mana, Estrasol b)Photphobacterin c)Azogin d)Nitragin 10.Lượng nước trong cơ thể côn trùng phụ thuộc vào: a)thời tiết b)lượng nước trong không khí c)lượng nước trong đất d)gió 11. Độ ẩm không khí(%) thích hợp cho sâu, bệnh phát triển là a) a c) a > 75 d) a > 95 12.Bón quá nhiều phân đạm cây trồng sẽ a)thối rễ b)bị bệnh đạo ôn c) phát triển tốt d) kháng sâu bệnh 13. Điều kiện để sâu bệnh phát triển thành dịch là a)Phải có nguồn sâu bệnh b)Thức ăn phong phú c)Thời tiết thuận lợi d)Hội đủ các yếu tố trên 14.Nguyên lý cơ bản phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là: “Trồng cây khoẻ, thăm đồng thường xuyên, nông dân trở thành chuyên gia”…còn một nguyên lý nào nữa? a)sử dụng hoá chất b)kĩ thuật canh tác c) Bảo vệ sinh vật có ích d)cơ giới vật lý 15.Biện pháp kĩ thuật là a)dùng ong kí sinh, kiến 3 khoang b)dùng giống kháng c)Bố trí thời vụ, bón phân, tưới tiêu d)Dùng vợt, bẫy mùi vị 16.Vì sao phải phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng? a)phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm b)sâu bệnh phát triển quá mạnh c)thời tiết quá khắc nghiệt d)cây trồng có sức đề kháng yếu 17.Chỉ dùng thuốc hoá học diệt rầy nâu khi tới ngưỡng gây hại là a) 1 - 2 con / tép lúa b) 3 - 5 con / tép lúa c) 5 - 7 con / tép lúa d) 8 -