/3

ĐỀ KT TIẾNG VIỆT 7 - TIẾT 89

Upload: HeniuSun.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 204|Tải về: 0

ĐỀ KT TIẾNG VIỆT 7 – TIẾT 89A.ma đề độ Tờn đề(dung, …)Thụng độ độ caoTNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTLlỏycỏc lỏylỏy Tỡm cỏc lỏy cú trong cõucõu: 1 :0,5: 5%cõu: 1 :0.5: 5%cõu: 0,5 :0.75: 0,75%cõu: 2,5:1.75:10,75%ghộpcỏc ghộpTỡm ghộp cú trong cõucõu: 1 :0.5: 5%cõu: 0,5:2,0:20%cõu: 1,5 :2.5: 25%BP tu so sỏnhphỏp tu so sỏnhTỡm cỏc phỏp tt ss cú trong cõucõu: 1 :0.5: 5%cõu: 1 :0.5: 5%cõu: 2 :1,0: 10%Hỏn Hỏn cõucõu: 1 :0.5: 5%cõu: 1 :0.5: 5%Cõu rỳt , cõu cõu rỳt cõu rỳt , cõu để hoàn cõucõu: 1:0,5: 5%cõu: 1:3.75: 30,75%cõu: 2:4,25: 40,25%cõu%cõu:3:1,5: 15%cõu:3:1,5: 15 %cõu:2:3,25: 30,25 %cõu: 1:3.75: 30,75%cõu: 9:10: 100%B. Đề bài: Đọc kỹ đoạn văn và trả lời các câu hỏi: "... Thường thường, vào khoảng đó trời đã hết nồm, mưa xuân bắt đầu thay thế cho mưa phùn, không còn làm cho nền trời đùng đục như màu pha lê mờ. Sáng dậy, nằm dài nhìn ra cửa sổ thấy những vệt xanh tươi hiện...