/5

DE KT TOAN TV CUOI HK2 LOP 1

Upload: BuiThanhHieu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 748|Tải về: 4

TRƯỜNG TIỂU HỌC Họ và tên : …………………………….…….……...…. Lớp : ………………………….……………….…..…….  ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC: 2012 – 2013 MÔN THI: TOÁN - LỚP 1 Ngày tháng năm 2013      I.Phần trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Câu 1: B

[Ẩn quảng cáo]