/2

đè ktra 11ban C -có đáp án

Upload: VanTit.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 231|Tải về: 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Năm học: 2007 – 2008. MÔN : HOÁ 11 BAN -c Thời gian: 45 phút. Lớp: 1/ Chọn câu đúng nhất trong các câu sau: a Dung dịch pH >7 làm quì tím hoá đỏ b Giá trị pH tăng thì nồng độ axit tăng c Giá trị pH tăng thì nồng độ axit g

[Ẩn quảng cáo]