/2

De on HSG lop 6-2

Upload: SocNauNhimBong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 189|Tải về: 1

đề số 3 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1:(3 điểm)a. Chứng tỏ rằng tổng sau khôngm chia hết cho 10: A = 405n + 2405 + m2 ( m,n N; n 0 ) b. Tìm số tự nhiên n để các biểu thức sau là số tự nhiên: B = c. Tìm các chữ số x ,y sao cho: C = chia hết cho 55 Bài 2 (2điểm

[Ẩn quảng cáo]