/2

De on HSG vat ran[1].607

Upload: NguyenLinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 158|Tải về: 0

ĐỀ ÔN HỌC SINH GIỎI PHẦN CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN Điều kiện cân bằng tổng quát của vật rắn - Hệ lực bất kì tác dụng lên vật rắn tương đương với + Một tổng lực  đặt tại G + Một ngẫu lực Điều kiện cân bằng tổng quát:  = 0 = 0 v = 0,  : tổng đại số các m

[Ẩn quảng cáo]