Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

De on HSG vat ran[1].607

Lượt xem:64|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:18/07/2013

ĐỀ ÔN HỌC SINH GIỎI PHẦN CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN Điều kiện cân bằng tổng quát của vật rắn - Hệ lực bất kì tác dụng lên vật rắn tương đương với + Một tổng lực  đặt tại G + Một ngẫu lực Điều kiện cân bằng tổng quát:  = 0 = 0 v = 0,  : tổng đại số các mômen đối với một trục quay bất kì Phương pháp: - Trình tự khảo sát + Xác định vật cân bằng cần khảo sát, thường là những vật chịu tác dụng của những lực đã cho và cần tìm + Phân tích lực tác dụng lên vật + Viết phương trình cân bằng Giải hệ thống phương trình tìm ẩn Bài tập: Bài 1: Một thanh sắt dài AB = 1,5m khối lượng m = 3kg được giữ nghiêng một góc trên mặt sàn ngang bằng một sợi dây BC nằm ngang dài BC = 1,5m nối đầu trên B của thanh với một bức tường thẳng đứng, đầu dưới A của thanh tựa lên mặt sàn. Hệ số ma sát giữa thanh và mặt sàn bằng  1, Góc nghiêng  phải có giá trị bao nhiêu để thanh có thể cân bằng 2, tìm các lực tác dụng lên thanh và khoảng cách OA từ đầu A của thanh đến góc tường khi  = 450. Lấy g = 10m/s2 Bài 2: Một vật A hình hộp khối luợng m = 50kg, có thiết diện thẳng là hình chữ nhật ABCD(cạnh AB = CD = a = 1m; BC = AD = b = 0,7m) được đặt trên sàn nhà sao cho mặt CD tiếp xúc với sàn 1, Tác dụng vào giữa mặt BC một lực theo phương nằm ngang. Tìm giá trị củađể có thể làm vật bị lật. Tìm hệ số ma sát giữa vật và sàn 2, Đặt lên sàn nhà vật B hình khối lập phương, khối lượng m = 60kg, có thiết diện thẳng là hình vuông ABCD, cạnh a = 1m, mặt CD tiếp xúc với sàn. Tác dụng vào A một lực  hướng xuống sàn và hợp với AB một góc = 300. hệ số ma sát giữa vật B và sàn phải bằng bao nhiêu để vật không tịnh tiến trên sàn nhà? Tìm giá trị nhỏ nhất của để có thể làm lật vật B. Lấy g = 10m/s2 Bài 3: Một vật hình trụ bằng kim loại có khối lượng m = 100kg, bán kính tiết diện R = 10cm. Buộc vào hình trụ một sợi dây ngang có phương đi qua trục hình trụ để kéo hình trụ lên bậc thang cao O1O2 = 5cm. Tìm độ lớn tối thiểu của lực cần dùng để kéo dây. Lấy g = 10m/s2 ĐS: F 1732N Bài 4: Thanh AB chiều dài l = 2m, khối lượng m = 3kg a, Thanh được treo cân bằng trên hai dây tại I và B như hình ; AI = = 25cm. Dựa trên điều kiện cân bằng của vật rắn, tính các lực tác dụng lên thanh b, Thanh được treo bằng một sợi dây ở đầu B, đầu A tựa trên cạnh bàn. Tính các lực tác dụng lên thanh khi thanh cân bằng, biết 300 ĐS: a, TI = 17, 14N, TB = 12,86N b, T = 15N, Fms = 7,5N, N = 13N 5: Người có trọng lượng P1 = 500N, đứng trên ghế treo trọng lượng P2 = 300N như hình vẽ. Chiều dài AB = 1,5m. Hỏi người cần kéo dây một lực bao nhiêu và đứng ở vị trí nào để hệ cân bằng? Bỏ qua trọng lượng ròng rọc ĐS: T = 200N, AC = 0,25m Bài 6: Thang có khối lượng m = 20kg được dựa vào tường trơn nhẵn dưới góc nghiêng Hệ số ma sát giữa thang và sàn là = 0,6 a, Thang đứng yên cân bằng, tìm các lực tác dụng lên thang nếu 450 b, Tìm các giá trị của ể thang đ