/3

De on tap thi TV lop 5

Upload: HieuBui.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 250|Tải về: 0

việt:Luyện đề 1 Câu 1:Xác định từ loại của các từ có trong cấc thành ngữ sau: _Lên thác xuống ghềnh. -Sóng to gió lớn. -Non xanh nước biếc. Câu 2:Xác định chủ ngữ,vị ngữ cuả các câu sau và chỉ rõ đâu là câu đơn-câu ghép: A)Chúng tôi đang đi bên những thác trắng xóa tựa mây trời,những rừng cây âm â

[Ẩn quảng cáo]