/3

Đề: Phân tích diễn biến tâm trạng của ... tại Hồng Ngài.

Upload: LyLanhLung.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 429|Tải về: 0

Phân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật Mị (Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài) trong đêm mùa xuân ở Hồng Ngài.  Bài giải chi tiết | Viết cách giải khác của bạn  Phân tích đề:     - Thành công nhất của nhà văn Tô Hoài khi xây dựng nhân vật Mị là sự phân tích tâm lý nhân vật, vì đây không những thể hiệ

[Ẩn quảng cáo]