/158

Đề tài luận văn Ths bài tập hữu cơ 11...

Upload: NguyenHoang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 339|Tải về: 2

LỜI CẢM ƠNSau một thời gian nghiên cứu, luận văn với đề tài “Dạy học phần bài tập hoá học hữu cơ lớp 11 với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin” đã giải quyết hoàn chỉnh những nhiệm vụ đề ra. Luận văn đã được hoàn thành với sự hướng dẫn trực tiếp của PGS.TS. Trần Trung Ninh, sự giúp đỡ tận tình của cá

[Ẩn quảng cáo]