/43

Đề tài nghiên cứu khoa học THCS Phường 4

Upload: MiuDo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 348|Tải về: 4

A. PHẦN MỞ ĐẦULý do chọn đề tài:Tin học là môn học mới được đưa vào chương trình giáo dục phổ thông, Tuy nhiên bộ môn này lại có chất lượng không cao so với các môn học khác. Do đó em chọn đề tài nghiên cứu "tìm hiểu và đánh giá chương trình tin học THCS" . Để hiểu sâu hơn nguyên nhân để từ đó đề ra những biện pháp khắc phục. 2. Mục đích nghiên cứu:- Nắm chương trình phổ thông bổ sung cho chương trình học tập của mình.- Nắm bắt được những thuận lợi và khó khăn của trường phổ thông cũng như học sinh phổ thông. 3. Đối tượng nghiên cứu:Tìm hiểu chương trình tin học THCSĐánh giá chương trình tin học THCS 4. Các phương pháp nghiên cứu:Điều tra thăm dò:Phương pháp trò chuyện 5. Kế hoạch nghiên cứu:- Tuần 1: Từ ngày : 22/02/2010 đến ngày : 27/02/2010 - Tìm hiểu cơ...