/6

Đề tài ngiên cứu sư phạm ứng dụng

Upload: BuiDucNang.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 595|Tải về: 3

TỔ CHỨC CHO HỌC SINH TẬP VIẾT BÀI LÀM VĂN ĐỀ TÀI VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIỜ ÔN BÀI MÔN NGỮ VĂN ĐỂ NÂNG CAO KIẾN THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH LỚP 8/1 TRƯỜNG THCS LÂM KIẾT1.TÓM TẮT ĐỀ TÀITrong chương trình cấp THCS, môn Ngữ văn có một vị trí rất quan trọng đặc biệt là kỹ năng làm văn trong

[Ẩn quảng cáo]