/26

de tai sang kien kinh nghiem

Upload: TezakznnNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 354|Tải về: 0

PHẦN A: MỞ ĐẦU I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam .Đảng ta luôn coi trọng sự nghiệp giáo dục và đào tạo, xây dựng nhân tố con người là động lực trực tiếp và lâu dài cho sự phát triển của đất nước. Đaị hội Đảng toàn quốc lần thứ VII coi giáo dục là quốc sách hàng đầu .Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII lại quyết định lấy Giáo dục –Đào tạo và khoa học công nghệ là khâu đột phá để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá –hiện đại hoá đất nước. Để góp phần vào sự nghiệp đào tạo con người mới .Là một giáo viên công tác được 8 năm ơ û bậc THCS huyện Tân Châu, tôi luôn có những trăn trở ,suy nghĩ làm sao để nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Địa lí lớp 8A1 tại trường THCS Tân...