/13

DE TAI SANG KIEN KINH NGHIEM LICH SU

Upload: LeThuy.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 780|Tải về: 5

A. PHẦN MỞ ĐẦUI. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngoại khóa các vấn đề lịch sử địa phương là một phần quan trọng trong việc dạy và học lịch sử có tác dụng rất lớn trong việc giáo dục đạo đức tư tưởng tình cảm chọ học sính. Về mặt giáo dưỡng: Tri thức lịch sử địa phương góp phần làm cho lịch sử dân tộc và thế giới

[Ẩn quảng cáo]