Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/13

DE TAI SANG KIEN KINH NGHIEM LICH SU

Lượt xem:489|Tải về:3|Số trang:13 | Ngày upload:09/11/2012

A. PHẦN MỞ ĐẦUI. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngoại khóa các vấn đề lịch sử địa phương là một phần quan trọng trong việc dạy và học lịch sử có tác dụng rất lớn trong việc giáo dục đạo đức tư tưởng tình cảm chọ học sính. Về mặt giáo dưỡng: Tri thức lịch sử địa phương góp phần làm cho lịch sử dân tộc và thế giới của học sinh trở nên hoàn chỉnh, đa dạng, sinh động, phong phú, làm cho học sinh không chỉ hiểu biết về lịch sử địa phương mà còn hiểu sâu sắc hơn về tiến trình lịch sử dân tộc và thế giới. Về mặt giáo dục: Qua các bài học về ngoại khoá, các vấn đề lịch sử địa phương sẽ góp phần giáo dục các em lòng yêu quê hương, gia đình, xóm làng, tự hào về truyền thống quê hương đất nước của mình, từ đó nâng cao ý...