/1

Đề thi chọn HS giỏi toan7( vòng 1)

Upload: MaiLe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 144|Tải về: 0

ĐỀ thi sinh 2009-2010 Thời gian làm bài: 120 phút Bài1: Cho   a)Rút gọn A va B. b)Tìm x  Z để  Bài 2: Tìm x , y , z biết a) 2x = 3y ; 5y = 7z và 3x – 7y + 5z +30 = 0 b) x : y : z = 3 : 4 : 5 và x2 + 2y2 – 3z2 = -100 Bài 3: a)Chứng minh rằng nếu b2 = ac thì  ( b , c 0) b) So sánh 9920 và 999910 Bài4: Cho ABCvuông cân tại A. Qua A kẻ đường thẳng xy ( B,C nằm cùng phía với xy ) Kẻ BDvà CE xy . a)So sánh BAD và ACE b)Chứng minh DE = BD + CE. Gọi M là trung điểm BC . Chứng minh DME vuông cân ở M