Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

de thi chuong õi luu huynh

Lượt xem:242|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

CHUYÊN ĐỀ: NHÓM OXI- LƯU HUỲNHCâu1: Cho 855g dd Ba(OH)2 10% vào 200g dung dịch H2SO4. Lọc để tách bỏ kết tủa. Để trung hoà nước lọc người ta phải dùng 125ml dung dịch NaOH 25%, d= 1,28. Nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 là:A. 63 B.25 C.49 D.83Câu2: cấu hình lớp electron ngoài cùng của các nguyên tố nhóm oxi là:A. ns2np6 B. ns2np5 C.ns2np4 D. (n-1)d10ns2np6Câu3: trong các hợp chất hoá học số oxi hoá thường gặp của lưu huỳnh là:A. 1,4,6 B. -2,0,+2,+4,+6 C.-2,0,+4,+6 D. kết quả khácCâu4: Cho sắt kim loại tác dụng với oxi không khí thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho A tác dụng với dd H2SO4 loãng dư thu được dung dịch B. Cho dd B tác dụng với dd NaOH dư thu được kết tủa C , nung C trong không khí tới khối lượng không đổi được chấy rắn D. D chứa chất nào sau đây:A. Fe,...