/2

de thi chuong õi luu huynh

Upload: NguyenHaiQuan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 457|Tải về: 0

CHUYÊN ĐỀ: NHÓM OXI- LƯU HUỲNHCâu1: Cho 855g dd Ba(OH)2 10% vào 200g dung dịch H2SO4. Lọc để tách bỏ kết tủa. Để trung hoà nước lọc người ta phải dùng 125ml dung dịch NaOH 25%, d= 1,28. Nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 là:A. 63 B.25 C.49 D.83Câu2: cấu hình lớp electron ngoài cùng của các nguyên

[Ẩn quảng cáo]