/2

đề thi cuối học kì khoa học lớp 5

Upload: BellaNgo.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 585|Tải về: 1

Trường TH ……………... Họ và tên:……….………..…….. Lớp: 5…………………..……. Kiểm tra cuối kỳ I - NH: 2012- 2013 Môn:Khoa học Thời gian: 35 phút   Câu 1: Trẻ em mới sinh ra dựa vào đâu để biết được đó là bé trai hay bé gái?(0.5đ) Cơ quan hô hấp Cơ quan tiêu hóa Cơ quan tuần hoàn Cơ quan sinh dục Câu 2: P

[Ẩn quảng cáo]