Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đề thi cuối kỳ I lớp 4,5

Lượt xem:377|Tải về:9|Số trang:8 | Ngày upload:09/11/2012

Phòng gd&đt Tân Kỳ Đề kiểm tra định kỳ cuối kỳ ITrường th&thcs Tân Hợp Năm học : 2009 – 2010 Môn : Toán 5 - Thời gian: 40 phút Họ và tên : ..... Lớp : 5 .....Bài 1: (2 điểm)a.Tổng giá trị của hai chữ số 4 trong số 41,54 là: ..... b.Viết số hoặc phân số thích hợp vào ô trống:Số thập phân5,37217,253,72Giá trị của số 7Giá trị của số 2Bài 2: (1điểm) Tính nhẩm: 1,48 x 0,01 = ……………………. 20,25 x 10 = ……………………….53,6 : 10 = ……………………. 934 : 0,01 = ……………………….Bài 3: (2,5 điểm) Đặt tính và tính: 254,5 + 38,92 192,08 - 96,4 …………………………… ………………………. …………………………… ………………………. …………………………… ………………………. …………………………… ………………………. 27,08 x 25,5 17,15 : 4,9 …………………………… ………………………. …………………………… ………………………. …………………………… ………………………. …………………………… ………………………. …………………………… ………………………. …………………………… ……………………….Bài 4: (2 điểm): Tínha. (970,3 - 7,8) : 3,5 b. 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32………………………………………. ………………………………………………………….………………………………………. ………………………………………………………….………………………………………. ………………………………………………………….Bài 5: (1,5 điểm) Tính...