/42

De thi Dai Hoc nhung nam gan day

Upload: LeTuyetTrinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 157|Tải về: 2

Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ thi tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2002 Đề chính thức Môn thi: Văn, khối C (Thời gian làm bài: 180 phút) --------------------------------------------------------------- Câu 1 (ĐH: 2 điểm; CĐ: 3 điểm) : Anh, chị hãy trình bày ngắn gọn hoàn cảnh ra đời và mục đích sáng tác truyện ngắn Vi hành của Nguyễn ái Quốc. Câu 2 (ĐH: 5 điểm; CĐ: 7 điểm) : Anh, chị hãy phân tích giá trị nhân đạo sâu sắc của truyện ngắn Vợ nhặt (Kim Lân). Câu 3 (ĐH: 3 điểm). Thí sinh chỉ thi cao đẳng không làm câu này. Bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài Sóng của Xuân Quỳnh: Con sóng d-ới lòng sâu Con sóng trên mặt n-ớc Ôi con sóng nhớ bờ Ngày đêm không ngủ đ-ợc Lòng em nhớ đến anh Cả trong mơ còn thức Dẫu xuôi về ph-ơng bắc Dẫu ng-ợc về ph-ơng nam Nơi nào em cũng nghĩ H-ớng về anh - một ph-ơng. ( Văn học 12, tập một, phần Văn học Việt Nam, NXB Giáo dục, 2002, tr. 229) ------------------ Hết ---------------------- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: ................................. Số báo danh:...................... Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ thi tuyển sinh Đại học , cao đẳng năm 2002 --------------------------------- Đáp án và thang điểm đề thi chính thức môn thi: Văn, khối C Câu 1. Các ý cơ bản cần có: 1. Trình bày ngắn gọn về hoàn cảnh ra đời của truyện "Vi hành": a) Năm 1922, thực dân Pháp đ-a Khải Định sang "mẫu quốc" nhân cuộc Đấu xảo thuộc địa tổ chức tại Mác xây. Mục đích của bọn thực dân là vừa vuốt ve Khải Định, vừa lừa gạt dân Pháp khiến họ tin rằng sự "bảo hộ" của n-ớc Pháp đ-ợc dân Việt Nam hoan nghênh. Khi sang Pháp, Khải Định đã phô bày tất cả sự ngu dốt, lố lăng của một tên vua bù nhìn vô dụng khiến cho những ng-ời Việt Nam yêu n-ớc hết sức bất bình. b) Thời gian này Nguyễn ái Quốc đang hoạt động cách mạng ở Pháp. Ng-ời đã viết nhiều tác phẩm đánh vào chuyến đi nhục nhã của Khải Định nh- Con rồng tre, Sở thích đặc biệt, Lời than vãn của bà Tr-ng Trắc... "Vi hành" là tác phẩm cuối cùng nằm trong loạt tác phẩm đó, đ-ợc đăng trên báo Nhân đạo của Đảng Cộng sản Pháp vào đầu năm 1923. 2. Nêu mục đích sáng tác truyện "Vi hành": a) "Vi hành" chủ yếu vạch trần bộ mặt xấu xa của Khải Định - một tên vua bán n-ớc có nhân cách tồi tệ. b) "Vi hành" cũng đả kích mạnh mẽ bọn thực dân Pháp với các chính sách "khai hoá" thâm độc và hành động vi phạm nhân quyền trắng trợn của chúng (cho lũ mật thám th-ờng xuyên theo dõi Nguyễn ái Quốc cùng những ng-ời Việt Nam yêu n-ớc khác trên đất Pháp, đặc biệt là vào thời điểm diễn ra sự kiện nói trên). Thang điểm: ĐH: 2,0 điểm, trong đ