/4

de thi dap an Cao Dang mon Lich Su 2010

Upload: PhungHongVan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 525|Tải về: 2

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn thi : SỬ - Khối C I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu 1 (2,0 điểm) Trình bày và nhận xét về nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam được Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra trong Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tha

[Ẩn quảng cáo]