/2

Đề thi đề nghị HK2 09-10 Toán 9 đề 6

Upload: LeHoangMinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 79|Tải về: 0

Phòng GD-ĐT Bình Minh Trường THCS Đông Thành ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009-2010 MÔN TOÁN 9 Thời gian làm bài: 90 phút; (12 câu trắc nghiệm và tự luận)  Mã đề thi 628 I/ TRẮC NGHIỆM: ( Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất, mỗi câu 0,25 điểm) Câu 1: Phương trình bậc hai x2 – 4x + m có hai nghiệm phân biệt khi: A. m 0 Câu 2: Trong các hình sau đây hình nào không nội tiếp được đường tròn A. Hình chữ nhật B. Hình vuông C. Hình thang cân D. Hình thoi có 1 góc nhọn Câu 3: Công thức tính biệt số ( của phương trình bậc hai ax2+bx+c=0 (a0) là A. ( = b2 – 4ac B. ( = b2 + ac C. ( = b2 + 4ac D. ( = b2 – ac Câu 4: Nghiệm của phương trình 3x + y = 5 là cặp số A. (2;-1) B. (1;2) C. (-2;1) D. (2;1) Câu 5: Hệ số b’ của phương trình x2 + 2(2m – 1)x + m2 = 0 là A. –(2m – 1) B. m – 1 C. 2m – 1 D. 2m Câu 6: Diện tích hình tròn tâm O bán kính 3cm là A. 6 (cm2) B. 3(cm2) C. 9 (cm2) D. Kết quả khác Câu 7: Độ dài C của đường tròn của đường tròn bán kính R được tính theo công thức A. C = R B. C = 2R2 C. C = R2 D. C = 2R Câu 8: Hàm số y = (m-1)x2 nghịch biến khi x 0 khi giá trị của m là: A. Kết quả khác B. m 1 Câu 9: Góc nội tiếp chắn nủa đường tròn có số đo bằng A. 1800 B. 900 C. 3600 D. 600 Câu 10: Cho tứ giác ABCD nội tiếp được một đường tròn. Biết =800, =700 thì ta tìm được số đo hai góc còn lại là A. =1000; =1100 B. =1100; =1000 C. =200; =100 D. =100; =200 Câu 11: Hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi A. B. C. D. Câu 12: Điền vào chỗ trống để có định lý đúng: “Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn có số đo bằng ………….của số đo hai cung bị chắn” A. nửa hiệu B. tổng C. hiệu D. nửa tổng II/ Tự Luận: (7đ) Câu 1 (1đ): Giải hệ phương trình sau đây Câu 2 (2đ): Cho phương trình x2 – 6x + m = 0 (1) Giải phương trình (1) với m = 5 Với giá trị nào của m thì phương trình (1) có nghiệm kép. Câu 3 (1): Hãy nêu định lí về số đo của góc nội. Vẽ hình và ghi giải thiết – kết luận. Câu 4 (2đ): Cho đường tròn tâm O, có bán kính OC vuông góc với đường kính AB. Trên cung nhỏ BC lấy điểm M (M không trùng B và C), AM cắt OC tại N. a) Chứng minh tứ giác NMBO nội tiếp được một đường tròn. b) Biết số đo cung AM bằng 1000. Tính số đo góc ANO. Câu 5 (1): Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 32 và tích của chúng bằng 231. ĐÁP ÁN I/ Trắc nghiệm: ( Học sinh chọn đúng mỗi câu dạt 0,25 điểm) 1 C 2 D 3 A 4 B 5 C 6 C 7 D 8 D 9 B 10 A 11 B 12 A  II/ Tự Luận: (7đ) 1) (0,5đ) Tìm được: x = 2, y = 5 (0,5đ) 2)a) Thay m =5 => x2 – 6x + 5 = 0 (0,25đ) a+b+c=0