/5

De thi dia li 7 hoc ki II- ... co ma tran

Upload: BeeLee.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 158|Tải về: 1

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA H ỌC K Ỳ II NĂM H ỌC 2011-2012: MÔN Đ ỊA LÍ 7 Chủ đề/ mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng   Mức độ thấp Mức độ cao  Châu Mĩ (12 tiết) - Hiểu được cấu trúc địa hình của bắc Mĩ và Nam Mĩ. - Trình bày được ở mức độ đơn giản kinh tế của Bắc Mĩ, Trung và Nam Mĩ. - Hiểu được về Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ và khối thị trường chung Mec- Cô - xua   45%TSĐ=4,5đ 100% TSĐ= 4,5đ  4,5đ Châu Nam Cực, Châu Đại Dượng - Hiểu được đặc điểm tự nhiên của Châu nam Cực. - Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản về dân cư, kinh tế Châu Đại Dương   15%TSĐ=1,5đ 100% TSĐ= 1,5đ  1,5đ Châu Âu - Nêu và giải thích ở mức độ đơn giản sự khác nhau giưac các môi trường. - Hiểu được đặc điểm về dân cư, kinh tế của Châu Âu - Hình thành kĩ năng vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế và nhaanjxets sự thay đổi cơ cấu kinh tế của Châu Âu  40%TSĐ = 4,0đ 50% TSĐ= 2,0đ 50%TSĐ= 2,0đ 4,0đ TSĐ: 10 Tổng số câu: 5 4 câu= 8 đ 1 câu= 2 đ 10 điểm =100%  PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ II TRƯỜNG THCS HOÀN TRẠCH NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn: Địa ; Khối : 7 MÃ ĐỀ :01 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) (Học sinh làm bài trên giấy thi. Cần ghi rõ họ tên, lớp, môn thi và mã đề vào tờ giấy làm bài.) Câu 1: (2,5 điểm): Trình bày đặc điểm cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ? Câu 2: (2,0 điểm) Sự bất hợp lí trong sở hữu ruộng đất ở Trung Và Nam Mĩ thể hiện như thế nào? Câu 3: 1,5( điểm ) Trình bày đặc điểm tự nhiên của Châu Nam cực. Câu 4: (2,0 điểm ) So sánh khí hậu của môi trường ôn đới hải dương với môi trường ôn đới lục địa . Câu 5: (2,0 điểm ) Cho bảng số liệu: Cơ cấu kinh tế của Pháp (%) Cơ cấu kinh tế Nông,lâm, ngư nghiệp Công nghiệp Dịch vụ  3,0 26,1 70,9  ? Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của nước pháp ............................Hết ............................... _____________________________________________. PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ II TRƯỜNG THCS HOÀN TRẠCH NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn: Địa ; Khối : 7 MÃ ĐỀ :02 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) (Học sinh làm bài trên giấy thi. Cần ghi rõ họ tên, lớp, môn thi và mã đề vào tờ giấy làm bài.) Câu 1: (2,5 điểm): Trình bày đặc điểm cấu trúc địa hình của Nam Mĩ? Câu 2: (2,0 điểm) Dựa vào diều kiện nào mà nông nghiệp của Hoa Kì và Ca Na Đa phát triển đạt trình độ cao? Câu 3: 1,5( điểm ) Trình bày đặc điểm tự nhiên của Châu Nam cực. Câu 4: (2,0 điểm ) So sánh khí hậu của môi trường ôn đới lục địa và địa trung hải . Câu 5: (2,0 điểm ) Cho bảng số liệu: Cơ cấu kinh tế của Pháp (%) Cơ cấu kinh tế Nông,lâm, ngư nghiệp Công nghiệp Dịch vụ  3,0 26,1 70,9  ? Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của nước pháp ............................Hết ............................... ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 01 MÔN ĐỊA LÍ 7 NĂM HỌC 2011-2012 Câu Đáp án Điểm Câu 1 2,5 đ - Cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ gồm ba phần từ tây sang Đông: + Phía tây là hệ thống cooc-đi-e cao đồ sộ phát triển theo hướng Bắc Nam, dài 9000 km