/5

De thi dia li 7 hoc ki II- ... co ma tran

Upload: BeeLee.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 339|Tải về: 1

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA H ỌC K Ỳ II NĂM H ỌC 2011-2012: MÔN Đ ỊA LÍ 7 Chủ đề/ mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng     Mức độ thấp Mức độ cao   Châu Mĩ (12 tiết)  - Hiểu được cấu trúc địa hình của bắc Mĩ và Nam Mĩ. - Trình bày được ở mức độ đơn giản kinh tế của Bắc Mĩ, T

[Ẩn quảng cáo]