/3

de thi gdcd

Upload: TrangBui.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 364|Tải về: 0

TRƯỜNG TH&THCS LÂM XUYÊN Lớp: 6 Họ và tên: ……………………….. ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2011 – 2012 Môn: GDCD – Lớp 6 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)   Điểm Nhận xét của giáo viên      ĐỀ BÀI Câu 1 (1 điểm): Hãy nêu một số quy định của người đi bộ? Câu 2 (4 điể

[Ẩn quảng cáo]