/16

De thi GDCD 6, 7, 8, 9

Upload: TamhonTrasuacho.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 115|Tải về: 0

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II LỚP 6_ NĂM HỌC 2008-2009 I/ MỤC TIÊU : -Kiểm tra hệ thống kiến thức các quy phạm pháp luật đã học từ bài 12 đến bài 15. -Hình thành kỹ năng làm bài , thực hiện thuần thục các dạng bài tập -Gây hứng thú , đảm bảo tính trung thực , phê phán các hiện tượng tiêu cực trong kiểm tra . II/ NỘI DUNG KIỂM TRA : Công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em . Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam Thực hiện trật tự an toàn giao thông . Quyền và nghĩa vụ học tập . III/ CẤU TRÚC ĐỀ ; Trắc nghiệm : 6 điểm Tự luận : 4 điểm IV/ MA TRẬN ĐỀ : Nôi dung kiểm tra Các cấp độ của tư duy  Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Công ước liên hiệp quốc về quyền trẻ em Câu 1TN điền Đ, S 1 điểm  Hiểu về quy định khi tham gia giao thông Câu 2 TN chọn ý đúng 2 điểm  Nhận biết về quyền và nghĩa vụ học tập, thực hiện ATGT Câu 3 TN Nối đôi 1, 5 điểm  Nhận biết trách nhiệm Nhà nước đối với quyền và nghĩa vụ học tập của trẻ Câu 4 TN Điền khuyết 1,5 điểm  Học sinh liên hệ việc học có tầm quan trọng như thế nào  Câu 1 Tự luận 2 điểm Vận dụng kiến thức đã học để xác định quyền trẻ em bị xâm phạm trong tình huống  Câu 2 Tự luận 2 điểm Tổng số câu 2 2 2 Tổng số điểm 3 3 4 Tỉ lệ 30% 30% 40%  TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN II Năm học 2008-2009 Họ và tên :……………………… Môn : Giáo dục công dân lớp 6 lớp : 6/ … Thời gian : 45 phút (KKTGGĐ) Điểm Lời phê của giáo viên Phụ huynh ký I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm): Câu1(1 điểm): Hãy điền đúng (Đ) sai (S) vào ô trống . a. Trẻ em là tương lai của mỗi dân tộc. b. Trẻ đi học mới làm khai sinh. c. Công ước Liên hiệp quốc ra đời ngày 20 - 11 - 1989. d. Trẻ em phải làm việc nặng nhọc để giúp đỡ gia đình. Câu2 (2 điểm): Hãy đánh dấu (x) vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất: * Trẻ không được phép đi xe đạp người lớn ở độ tuổi nào? a. Dưới 11. b. Dưới 12. c. Dưới 13 d. Dưới 14. * Biển báo gì hình tròn, nền màu xanh lam, hình vẽ màu trắng? e. Biển báo nguy hiểm. f. Biển báo cấm. g. Biển hiệu lệnh. * Nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông? h. Đường hẹp và xấu. i. Người và phương tiện tham gia giao thông nhiều. k.Người tham gia giao thông không chấp hành luật lệ đi đường. * Người trong độ tuổi nào không được lái xe gắn máy? l. Dưới 15 tuổi. m. Dưới 16 tuổi. n. Dưới 17 tuổi. Câu 3 (1.5 điểm):Nối cột A với cột B sao cho thích hợp. A. Chủ đề B. Câu nói Trả lời 1. Quyền trẻ em a. An toàn là bạn, tai nạn là thù. 1- .... 2. Quyền và nghĩa vụ học tập b. Học, học nữa, học mãi. 2- ..... 3. An toàn giao thông c. Trẻ em như búp trên cành. 3- .... Câu 4 (1.5 điểm):Hãy điền từ , cụm từ còn thiếu vào chổ trống : Nhà nước thực hiện .........................xã hội trong ............................, tạo điều kiện để ai cũng được..........................: mở mang ................................. hệ thống trường lớp, ……………………. cho học sinh tiểu học, quan tâm giúp đỡ II.PHẦN TỰ LUẬN (4điểm) Câu 1 (2 diểm): Đối với mỗi người việc học tập quan trọng như thế nào? Câu 1 (2 diểm): Năm nay Cúc 14 tuổi làm thuê cho một cửa hàng ăn uống, Cúc phải làm nhiều việc nặng nhọc từ sáng đến tối nhưng lại thường bị bà chủ mắng nhiếc. Em không được đi học, không được tiếp xúc với các bạn cùng tuổi. Theo em, trong tình huống