Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ĐE THI GHK2

Lượt xem:118|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:18/07/2013

Đề thi giữa học kì 2 Môn : Toán 6 Bài 1. Thực hiện phép tính a) 49-(-54)-23 b) c) d) Bài 2. Tìm x biết a) xb) c) Bài 3. Cho góc xOy bằng 1200. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho góc xOz bằng 400. a) Tính góc yOz b) Gọi Ot là tia phân giác của góc yOz. Tính góc xOt b) Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOt không? vì sao? Bài 4. Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Xác định hai tia Oy và Oz sao cho : góc xOy bằng 300 ; góc xOz bằng 600 a) Tính góc yOz b) Tia Oy có phải là tia phân giác xOz không? vì sao? Đề thi giữa học kì 2 Môn : Toán 6 Bài 1. Thực hiện phép tính a) 49-(-54)-23 b) c) d) Bài 2. Tìm x biết a) xb) c) Bài 3. Cho góc xOy bằng 1200. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho góc xOz bằng 400. a) Tính góc yOz b) Gọi Ot là tia phân giác của góc yOz. Tính góc xOt b) Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOt không? vì sao? Bài 4. Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Xác định hai tia Oy và Oz sao cho : góc xOy bằng 300 ; góc xOz bằng 600 a) Tính góc yOz b) Tia Oy có phải là tia phân giác xOz không? vì sao?