/2

De thi giua HKII mon Toan lop 3

Upload: OkiHiroi.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 295|Tải về: 3

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I I MÔN : TOÁN _ Lớp 3 Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống ( 1 điểm) 6009  6011   6014    8296 8297 8298       Bài 2: Viết các số : 5367; 5763 ; 5736 ; 5376( 1 điểm) a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn : …………………………………………………. b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………….. Bài 3: Đặt tính rồi tính : ( 2 điểm) 4738 + 2446 7483 – 946 1230 x 6 2156 : 7 Bài 4 : Tìm x ( 2 điểm) X + 1909 = 2050 X : 4 = 1823 X – 586 = 3705 3 x X = 1578 Bài 5 : Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 36 cm , chiều rộng 14 cm . Tính chu vi mảnh vườn đó? ( 1 điểm) Bài 6 : Có 3 ô tô, mỗi ô tô chở 2205 kg rau . Người ta đã chuyển xuống được 4000 kg rau từ các ô tô đó . Hỏi còn bao nhiêu ki- lô- gam rau chưa chuyển xuống ? ( 2 điểm) Bài 7: Viết ( 1 điểm) Số bé nhất có 4 chữ số : ……………………….. Số bé nhất có 5 chữ số : ……………………….. Số lớn nhất có 4 chữ số: ……………………….. Số lớn nhất có 5 chữ số : ………………………. Đáp án: Bài 1 : Điền đúng 4 số đạt 0,5 điểm Bài 2: Học sinh viết đúng mỗi câu đạt 0,5 điểm Bài 3: Học sinh tính đúng mỗi phép tính đạt 0,5 điểm Bài 4 : Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 0,5 điểm Bài 5: Học sinh làm lời giải và phép tính đúng đạt 1 điểm Bài 6 : Học sinh làm đúng 2 lời giải và 2 phép tính đúng đạt 2 điểm Bài 7 : Học sinh viết đúng mỗi số đạt 0,25 điểm