/3

de thi giua hoc ki 2 lop 3

Upload: MiuDo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2560|Tải về: 21

PHÒNG GD&ĐT TX BẠC LIÊU ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II TRƯỜNG TH THUẬN HÒA II Môn: Toán Khối 3 Năm học: 2010- - 2011 Thời gian: 60 phút Bài1: hãy khoanh vào chữ có kết quả đúng. A - Giá trị chữ số 4 của số 2409 là:a. 4000 b. 400 c. 40 d. 409 B - Trong chữ số La Mã số 11 là:a. . IX b. .XI c. . XII d. XIX C - Trong các số sau số lớn nhất là:a. 1357 b. . 2735 c. . 2375 d . 1537 D - Số liền trước của số 1999 là số:a. 1899 b. 1998 c. 2000 d. 1990Bài 2 Đặt tính rồi tính:a/.5739 + 2446 b/. 7482 – 946 c/. 1928 x 3 d/. 8460 : 6……………….. ……………..... ……………. ……………..……………….. ……………….. ……………. …………….……………….. ……………….. ……………. …………….………………. ……………….. …………… ………………Bài 3 A. Tìm X: a/. X x 2 = 1846 b/. X : 3 = 1230...